Siekiate, kad įmonės ar su individualia veikla susijęs darbas būtų efektyvus ir kokybiškas? Siūlome atkreipti dėmesį į informacijos apie finansinę bendrovės būklę pakankamumą. Tokia informacija dažnai siejasi su grįžtamuoju ryšiu, o bene aktualiausia jos rūšis – finansinė apskaita.

Kam skirta tokia apskaita?

Finansinės apskaitos paslaugos skirtos norintiems analizuoti su finansais susijusias operacijas tam, jog būtų įmanoma pateikti reikiamą informaciją suinteresuotiems asmenims. Ši apskaitos rūšis dažnai siejama su lėšų srautų paskirstymu tam tikra tvarka. Žinoma, svarbu pabrėžti, jog atsižvelgiant į svarbiausius pinigų judėjimo dėsnius, skirtingos bendrovės tokią apskaitą gali efektyviai prisitaikyti savaip.

Finansinės atskaitomybės reikšmė

Apskaita glaudžiai susijusi su finansinėmis ataskaitomis, kuriose pateikiami dokumentai bei informacija tiek išoriniams, tiek vidiniams vartotojams. Pastariesiems ypač svarbu gauti visapusišką ir teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę bei veiklą. Pagal tai vartotojai gali efektyviai spręsti ar tinkamai naudojamas turtas, kam jis priklauso, kokio lygio yra bendrovės vykdomos veiklos našumas.

Kam svarbu pateikti finansines ataskaitas?

Jeigu Jūsų įmonės ar kitokia veikla yra vykdoma Lietuvoje, pasibaigus kalendoriniams metams, svarbu pateikti tinkamai paruoštą finansinių ataskaitų rinkinį. Šis rinkinys skiriamas VĮ Registrų centrui bei Valstybinei mokesčių inspekcijai. Atskaitomybės rengimas gali būti vykdomas ir dažniau, pavyzdžiui, kas ketvirtį arba kas mėnesį, jeigu įmonės vadybininkams svarbu gauti tikslias ir dažnas ataskaitas apie pelną, nuostolius, balansą bei kt.

Skirtingos įmonės – skirtingos finansinės ataskaitos

Priklausomai nuo įmonės dydžio, rekomenduojama pateikti įvairias ataskaitas. Jeigu įmonė – labai maža, svarbu pasirūpinti tinkamai parengtomis, trumpomis balanso, pelno, nuostolių formomis. Tuo tarpu, mažai bendrovei dažniausiai reikalingos sutrumpinto balanso, balanso, pelno, nuostolių bei kitokios formos. Jeigu įmonė – vidutinė arba didelė, be aukščiau minėtų, rekomenduojama pateikti nuosavo kapitalo pokyčių, pinigų srautų ataskaitų formas.

Efektyvus finansinės apskaitos vykdymas –neatsiejamas nuo sėkmingos įmonės veiklos. Todėl svarbu, jos ataskaitos būtų parengtos itin kruopščiai bei pristatytos reikiamoms įstaigoms ar suinteresuotiems asmenims.