LR taikoma sistema, kuria pagal gautus buhalterinės apskaitos duomenis apskaičiuojami, deklaruojami bei sumokami mokesčiai, vadinama –mokesčių apskaita. Ji susijusi su PVM, PM, GPM, SODRA, garantiniu fondu, socialiniu, aplinkos taršos bei kitais mokesčiais.

Kuo skiriasi mokesčių apskaita įmonėje nuo finansinės apskaitos?

Bene svarbiausias šių sistemų neatitikimo veiksnys –skirtingi tikslai, principai bei įvertinimo kriterijai.

MOKESČIŲ APSKAITA

I. TIKSLAI. Mokestine apskaita siekiama valdyti ekonominius procesus, didinti valstybės pajamas, pasiekti politinių, socialinių tikslų.

II. PRINCIPAI. Su mokesčiais susijusios apskaitos principai remiasi pajėgumu mokėti mokesčius, pajamų skirtumų įvertinimu, nesuteikiama galimybe dirbtinai padidinti arba sumažinti nuostolius, pelną.

III. ĮVERTINIMO KRITERIJAI. Mokestinė dažniausiai įvertinama pagal teisingumą, veiksmingumą, tikrumą, pastovumą, patogumą, ekonomiškumą.

FINANSINĖ APSKAITA

I. TIKSLAI. Teikti informaciją apie vykdomą veiklą, veiklos rezultatus, šią informaciją naudoti priimant finansavimo, investavimo sprendimus.

II. PRINCIPAI. Realizacija, suderinamumu, vienodumu, atsargumu, konservatyvumu, didesniu dėmesiu turiniui, o ne formai.

III. ĮVERTINIMO KRITERIJAI. Finansinė apskaitos rūšis pagal tinkamumą, patikimumą, pastovumą, savalaikiškumą, palyginamumą, naudingumą, materialumą.

Mokesčių ir apskaitos naujovės 2018 metais

  1. Gyventojų pajamų mokestis (GMP). Nuo 310 iki 380 Eur padidinamas neapmokestinamas pajamų dydis (NPD). Taip pat naikinamas 200 Eur už kiekvieną vaiką siekiantis papildomas neapmokestinamas pajamų dydis (PNPD).
  2. Vaiko pinigai. Jeigu auginate vaiką iki 18 m. arba vyresnį, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir yra iki 21 m. amžiaus, turite galimybę gauti 30 Eur išmoką. Tuo tarpu, šeimos, kurios augina arba globoja vieną, du vaikus bei turi mažesnį pajamų dydį nei 183 Eur, gali gauti 15,2 Eur.
  3. „Sodros“ įmokų žemutinė riba. Asmenims, dirbantiems samdomą darbą ne pilnu etatu, socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos bei mokamos nuo nemažesnės negu 400 Eur sumos. Norint minėtas įmokas skaičiuoti nuo mažesnės sumos, svarbu, jog asmuo būtų draustas kito draudėjo, gautų socialinio draudimo pensiją arba būtų ne vyresnis nei 24 m.

Šios apskaitos mokesčių aktualijos –tik dalis 2018 metų naujienų, kurios gali turėti reikšmingos įtakos tiek įmonių vadovams, tiek jų darbuotojams. Todėl svarbu tinkamai suvokti kuo skiriasi mokestinė bei finansinė apskaita, šiuos procesus vykdyti tvarkingai, o prireikus pagalbos, kreiptis į profesionalus.

Daugiau skaitykite : Buhalterinė apskaita Vilniuje | Buhalterinės paslaugos Vilniuje