Verslo planas: kaip jį parengti?

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame išdėstomi įmonės tikslai, ir numatomos priemonės, kaip jie bus įgyvendinami. Verslo planas yra rašomas tuomet, kada  norima patikrinti ir pagrįsti naują idėją, apskaičiuoti lėšų poreikį, numatyti būsimą pelną, ir t.t. Taip pat šis dokumentas padeda įvertinti riziką dėl skolintų investicijų bei surasti verslo partnerius arba pateikti informaciją jau esamiems.

Ką svarbu išdėstyti verslo plane?

Verslo planai gali būti rengiami pagal įvairius šablonus, tačiau rekomenduojama laikytis tokios struktūros:
Verslo planas įprastai pradedamas įmonės apžvalga, nurodomos priežastys, kodėl buvo nuspręsta parengti verslo planą, apibūdinamos numatomos prekės ar paslaugos;
• Apibūdinama esama įmonės situacija, nurodoma, kokia veikla šiuo metu užsiimama;
• Atliekama rinkos analizė: įvertinama, kokią konkurenciją šiuo metu turi jūsų įmonės vykdoma veikla, nurodoma, į kokius klientus yra orientuotos siūlomos prekės ir paslaugos. Pravartu apibūdinti, kokie yra svarbiausi jūsų vykdomos veiklos pranašumai, kodėl klientus turėtų sudominti būtent jūsų įmonė;
• Visuomet rekomenduojama objektyviai išanalizuoti savo įmonės silpnybes ir numatyti priemones, kurios padėtų tai ištaisyti;
• Jūsų įmonės vizija: parenkite įmonės tikslus ir numatykite, kokiomis priemonėmis jų pasieksite (šiame verslo plano punkte išsikelkite ilgalaikius tikslus, pavyzdžiui, penkerių metų laikotarpiui);
• Įvertinkite, kiek lėšų prireiks pasiekti numatomus įmonės tikslus (svarbu detalizuoti, kiek pinigų prireiks įgyvendinant tam tikrus įmonės tikslus);
• Numatykite, koks galimas pelnas. Pavyzdžiui, jei užsiimsite gamyba, svarbu tiksliai paskaičiuoti, kokios bus sąnaudos, ir koks galimas pelnas pardavus tam tikrą kiekį produkcijos. Šiame punkte ypatingai svarbus tikslumas, nes ši informacija bus naudinga siekiant gauti partnerių finansavimą ar skolinantis pinigų iš banko;

kaip parengti verslo palana

• Suplanuokite, kaip įsiliesite į rinką: įvardinkite, kam siūlysite prekes ar paslaugas, kaip sieksite išlaikyti turimus klientus, ir t.t.;
• Aprašykite, kokia bus darbų eiga: jei jūsų įmonė užsiims gamyba, paaiškinkite, kokie darbai bus vykdomi, kas atliks kokybės kontrolę, ir t.t.;
• Nurodykite, ar turite patalpas planuojamos veiklos vykdymui. Jei patalpos bus keičiamos kitomis arba remontuojamos, paskaičiuokite, kiek tai gali kainuoti;
• Aprašykite, kokie įrenginiai ir kokios žaliavos bus reikalingi vykdant numatytą veiklą. Numatykite, kiek tai gali kainuoti, detalizuokite, kokios yra galimos jūsų pasirinkimų alternatyvos. Įvardinkite, kokius tiekėjus planuojate pasirinkti, detalizuokite, kuo jie pranašesni už kitus;
• Prognozuokite, kokio dydžio pardavimų planuojate pasiekti. Numatykite, kokie veiksniai gali turėti įtakos mažesniems ar didesniems pardavimams;
• Įvardinkite, koks bus darbuotojų skaičius, kokia bus jų kvalifikacija, koks yra planuojamas vidutinis darbo užmokestis. Taip pat numatykite, kieno paslaugomis gali tekti pasinaudoti (pavyzdžiui, buhalterių, reklamos specialistų, ir t.t.)
Jei verslo planą rengsite pirmą kartą, tikėtina, kad jums kils įvairių klausimų, tad tuomet, plano parengimas pasirodys pernelyg keblus, tiesiog kreipkitės į specialistus, kurie jums tikrai galės pagelbėti.

Skaitykite daugiau : Buhalterinė apskaita | Buhalterinės paslaugos